Tag Archives: dns miễn phí

Máy chủ DNS công cộng và miễn phí

Máy chủ DNS công cộng và miễn phí

Các máy chủ DNS công cộng miễn phí tốt nhất bao gồm Google , Quad9 , OpenDNS , Cloudflare , CleanBrowsing , Alternate DNS và AdGuard DNS . Dưới đây là thông tin tham khảo nhanh nếu bạn biết mình đang làm gì, nhưng chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các dịch vụ này ở phần sau của bài viết này:   Máy chủ DNS công cộng và…